mojapolityka.pl

Kasy fiskalne a gastronomia w 2019 roku

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem usług związanych z szeroko pojętym żywieniem – dotyczy to zarówno placówek stacjonarnych, jak i działalności cateringowej, zobowiązani są do posiadania urządzenia fiskalnego, bez względu na wysokość obrotu czy sposób zapłaty. Od 1 lipca 2019 roku nałożony zostanie na nich obowiązek posiadania urządzenia online. Jakiego rodzaju procedury będą oni musieli wówczas spełnić. Poniżej kilka przydatnych porad dla wszystkich osób zajmujących się pracą w gastronomii.

Jak już zostało wspomniane, podatnicy zajmujący się świadczeniem usług związanych z wyżywieniem, po 30 czerwca 2019 roku będą musieli ewidencjonować swój obrót przy pomocy urządzeń, jakimi są kasy fiskalne online. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku we wskazanym terminie, utracą oni prawo do ulgi i narażą się na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług.

Jeżeli wykryty zostanie brak sprzętu, jakimi są kasy fiskalne, organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie w postaci 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy pomocy wspominanego urządzenia. Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, iż na bazie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy lub niewydanie klientowi paragonu grozi kara grzywny, która może sięgać 180 stawek dziennych.

 Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, właściciele urządzeń, jakimi są Kasy fiskalne mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów związanych z jej zakupem. Co ważne, kwota ulgi stanowić może 90% ceny netto zakupu urządzenia, lecz nie może być ona wyższa niż 700 złotych. Ulga ta nie ma charakteru obligatoryjnego, a co za tym idzie – przedsiębiorca nie jest zobowiązany do skorzystania z niej.  Warto także wiedzieć, że usługi związane z żywieniem nie muszą być ewidencjowane na kasie w momencie, jeżeli są świadczone na podkładzie samolotu lub w postaci stołówki dla uczniów, studentów czy nauczycieli.

 

Tagi: , ,

© 2016 - 2022 mojapolityka.pl