mojapolityka.pl

Wagi sklepowe – na czym polega ich kalibracja?

Wagi sklepowe

Wagi sklepowe

By elektroniczna waga była w stanie podawać prawidłowe wyniki, zanim zostanie dopuszczona do użytku, musi zostać w odpowiedni sposób skalibrowana. Kalibracja (inaczej adjustacja) wagi to rozmaite czynności, które mają na celu skorygowanie wskazań danego urządzenia w taki sposób, by możliwie jak najdokładniej odzwierciedlały one rzeczywistą wagę danego produktu. Do kalibracji stosuje się wzorzec masy zbliżonej do maksymalnego obciążenia regulowanej wagi. Co ważne, kalibracji nie może dokonać zwykły użytkownik wagi – zrobić może to wyłącznie jej producent lub autoryzowany serwis naprawczy.

Wszystkie wagi sklepowe są kalibrowane przed dopuszczeniem do użytku i legalizacją. Sprawia to, że zaopatrując się w nowe urządzenie od autoryzowanego dealera zyskujemy pewność, iż prezentowane przez urządzenie wyniki będą w pełni prawidłowe, bez jakichkolwiek przekłamań. Kalibracji dokonać należy także w przypadku uszkodzenia sprzętu lub stwierdzenia, że prezentowane przez niego wyniki nie są prawidłowe. Każda kalibracja wiąże się z koniecznością ponownej legalizacji wagi.

Wagi sklepowe poddane mogą zostać także kalibracji wewnętrznej, która to nie wymaga ponownej legalizacji. Różnica między kalibracją standardową a wewnętrzną polega na tym, iż w przypadku drugiej z nich działają wzorce kalibracji umieszczone wewnątrz urządzenia. Kalibracja odbywa się w sposób automatyczny lub jest przeprowadzana na życzenie klienta przez uprawniony do tego serwis.

wagi sklepowe często kalibruje się przed ponowną legalizacją związaną z obowiązującymi terminami. Gdy po przeprowadzeniu testu urzędnik stwierdzi, że urządzenie przekłamuje wyniki, niezbędne będzie skontaktowanie się z uprawionym serwisem w celu stosownego wyregulowania sprzętu. W przeciwnym wypadku nie będzie on mógł uzyskać ponownej legalizacji. Co zrobić, aby waga ważyła prawidłowo przez długi czas? Zadbać można o to między innymi nie kładąc na niej towarów o masie większej niż dopuszczalna dla określonego modelu. Produkty zawsze należy umieszczać w centralnej części szalki.

Tagi: , ,

© 2016 - 2022 mojapolityka.pl